Pla d'Acció de l'Agenda Urbana de Sant Boi de LlobregatMASTER_AGENDA 2030 EXPORT.mp4

A Sant Boi entenem l'Agenda urbana com un instrument de governança de la ciutat, que és transversal, multinivell i que interpel·li tots els agents del territori.

El Pla d'Acció de l'Agenda Urbana de Sant Boi de Llobregat està alineada i contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 des del nostre àmbit competencial i territorial. 

La nostra agenda neix amb vocació de ser inclusiva, recollir les idees i mirades de tots els àmbits de l'ajuntament, coordinada amb tots els serveis públics i coherent amb la nostra Estratègia de Ciutat 2030, l'Agenda Urbana Espanyola, l'Agenda dels pobles i ciutats Catalunya 2050, el Pla de Govern 2019-2023, el Pla de Xoc per fer front a les necessitats i conseqüències socials de la Covid-19 i el Pacte de Ciutat.

L'Agenda Urbana Local és, per tant, una oportunitat per potenciar les aliances implicant la ciutadania, les entitats i al conjunt de la ciutat tot propiciant una nova forma de relació amb els diferents actors del territori, canviant la forma de relacionar-nos, amb una governança oberta i participativa.

El Pla d'Acció de l'Agenda Urbana de Sant Boi de Llobregat identifica 3 dimensions: Territori i Model de Ciutat, Reactivació Social i Econòmica, i Digitalització i Governança; que s'articulen a través de 7 eixos estratègics com a full de ruta de les 41 accions estratègiques i 158 propostes d'actuació.