Primeres passes

Un cop treballat el document de diagnòstic ampliat per a cadascuna de les tres dimensions i per als diferents eixos de treball, i després de confeccionar un diagnòstic executiu amb les idees destacades, el pas següent va ser identificar per a cadascuna de les 10 missions de l'Estratègia de Sant Boi 2030, aquells projectes transformadors amb impacte sobre aquestes, detonants, projectes tractors d'altres estratègies, amb la mirada posada en la possible obtenció de recursos econòmics i/o per identificar aquelles prioritats estratègiques.

Per això, es va treballar internament en grups heterogenis i transversals per a cadascuna de les missions de l'Estratègia de Ciutat, primer amb una mirada tècnica i després amb una validació a nivell polític, en diferents sessions de co-elaboració de mapes conceptuals, on es van compartir diferents visions i coneixements sobre la matèria concreta. Aquest treball es va concretar en les 9 infografies que es poden consultar clicant les imatges de sota.

Aproximadament, aquesta fase de participació interna va consistir en un total d'11 sessions de treball que va comptar amb unes 80 persones participants de perfil tècnic i polític.

Posteriorment, aquest treball inicial va ser objecte de treball i validació per part de l'equip de govern que va oferir una primera imatge, un embrió avançat del Pla d'acció de la nostra Agenda Urbana Local.